Aktualności

2 października - 3 listopada 2017 roku

W ostatnich czterech tygodniach na budowie Kamienicy Retmana wykonane zostały następujące prace:
- zakończono roboty instalacyjne wod.kan., co (bez instalacji grzejników), elektryczne, wentylacji i klimatyzacji
- zakończono wykonywanie tynków i wylewek w mieszkaniach oraz w częściach wspólnych budynku
- zakończono wykonywanie prac związanych z elewacją budynku (bez parteru)
- rozpoczęto montaż konstrukcji z płyt GK w częściach wspólnych
- rozpoczęto montaż balustrad szklanych na balkonach
- rozpoczęto prace związane z wykonaniem zjazdu do garażu